Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τα γραφεία του Παραρτήματος είναι ανοιχτά:
Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη 7:00 – 10:00 μ.μ.
Τετάρτη και Παρασκευή  10:00 – 2:00 π.μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η  συνδρομή για το 2017 είναι 20 Ευρώ.
Μπορείτε να πληρώσετε  τη συνδρομή σας στα γραφεία του Παραρτήματος ή
στην ALPHA BANK,  ΑΡ.ΛΟΓ.707-00-2786012080, σημειώνοντας απαραίτητα το όνομα σας.

Για το Δ.Σ. του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας