Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Αποτελέσματα Θαλή 2018-2019
Από τα σχολεία του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας
Τα αποτελέσματα της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα ανακοινωθούν στις 30 Ιανουαρίου 2018