Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 ως εξής: