ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 2022

 

Οι  μαθητές/ριες  που  επιθυμούν  να  διαγωνιστούν  στο  εξεταστικό  κέντρο  του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://www.emethes.gr με:

 

• τα στοιχεία του μαθητή/ριας

• το  καταθετήριο  τραπέζης  για  τη  συνδρομή  στο  διαγωνισμό  Πυθαγόρας (στοιχεία για τη συνδρομή θα βρείτε παρακάτω) και

• το έντυπο γονικής συναίνεσης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καταθετήριο τραπέζης και το έντυπο γονικής συναίνεσης θα πρέπει να τα επισυνάψετε στη φόρμα στα πεδία που ζητούνται.

 

Απαραίτητη  προϋπόθεση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  είναι  η  εγγραφή  του μαθητή/ριας ως συνδρομητής/ρια του περιοδικού της ΕΜΕ με τίτλο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (κόστος συνδρομής 10 ευρώ) και η συμπλήρωση του εντύπου γονικής συναίνεσης.

Η  κατάθεση  του  ποσού  μπορεί  να  γίνει  στον  τραπεζικό  λογαριασμό  του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. με στοιχεία:

 

ALPHA ΒΑΝΚ

 

IBAN: GR22  0140  7070  7070  0233  0000  769

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ALPHABANK: 707  00  2330  000769

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ή στα γραφεία του Παραρτήματος της Ε.Μ.Ε. Προξένου Κορομηλά 51.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6989800373, 2310285377.

Email: emethes3@gmail.com, lizardmath@hotmail.com

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται ο λέξη ΄΄ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΄΄ και το ονοματεπώνυμο του παιδιού.