Περιοδικό Διάσταση

Περιοδικό ... Διάσταση ... από το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Ανακοίνωση:
Ζητούνται εθελοντές για την ψηφιοποίηση των περιοδικών και την ανάρτησή τους στη σελίδα μας.


Διάσταση, τεύχος 1 (1983)
Διάσταση, τεύχος 2 (1983)
Διάσταση, τεύχος 3 (1983)

Διάσταση, τεύχος 1 (1984)
Διάσταση, τεύχος 2 (1984)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1984)

Διάσταση, τεύχος 1 (1985)
Διάσταση, τεύχος 2 (1985)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1985)

Διάσταση, τεύχος 1 (1986)
Διάσταση, τεύχος 2 (1986)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1986)

Διάσταση, τεύχος 1 (1987)
Διάσταση, τεύχος 2 (1987)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1987)

Διάσταση, τεύχος 1 (1988)
Διάσταση, τεύχος 2 (1988)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1988)
Διάσταση, τεύχος 1 (1989)
Διάσταση, τεύχος 2 (1989)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1989)
Διάσταση, τεύχος 1 (1990)
Διάσταση, τεύχος 2 (1990)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1990)
Διάσταση, τεύχος 1 (1991)
Διάσταση, τεύχος 2 (1991)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1991)
Διάσταση, τεύχος 1 (1992)
Διάσταση, τεύχος 2 (1992)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1992)
Διάσταση, τεύχος 1 (1993)
Διάσταση, τεύχος 2 (1993)
Διάσταση, τεύχος 3-4 (1993)