Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣ

Όλα τα τακτικά
και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Μ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για υποψηφιότητες στη Διοικούσα Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του καταστατικού της Ε.Μ.Ε. όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη της Δ.Ε. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, στις προσεχείς εκλογές, πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας στα γραφεία του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Η πρώτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9/11/2017 και ώρα 8:00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Μ.Ε. και σε περίπτωση μη απαρτίας, (πρέπει να παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των μελών της Ε.Μ.Ε.) θα γίνει την Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 8:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο .
Δικαίωμα Υποψηφιότητας και ψήφου έχουν όσοι είναι ταμειακά  τακτοποιημένοι μέχρι το προηγούμενο των αρχαιρεσιών έτος, δηλαδή, μέχρι και το 2016.

Μετά τις 3 Νοεμβρίου του 2017, θα σας σταλεί το ψηφοδέλτιο και όλα τα σχετικά έντυπα για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.


ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Τα γραφεία του Παραρτήματος είναι ανοιχτά: 
Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη 7:00 – 10:00 μ.μ.
Τετάρτη και Παρασκευή  10:00 – 2:00 π.μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η  συνδρομή για το 2017 είναι 20 Ευρώ.
Μπορείτε να πληρώσετε  τη συνδρομή σας στα γραφεία του Παραρτήματος ή
στην ALPHA BANK,  ΑΡ.ΛΟΓ.707-00-2786012080, σημειώνοντας απαραίτητα το όνομα σας.

Για το Δ.Σ. του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας
της Ε.Μ.Ε.