Πυθαγόρας 2024

Διαγωνισμός «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»

9 Μαρτίου 2024

Εξεταστικό Κέντρο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας

Εγγραφές εδώ................

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται η αιτιολογία "Πυθαγόρας 2024" και το ονοματεπώνυμο του παιδιού.

ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

«Έγκριση υλοποίησης του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας» για το σχολικό έτος 2023-2024»