Οι εκλογές αναστέλλονται λόγω κωλύματος της εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των εκλογών από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του Κορονοϊού.
Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα με νέα ανακοίνωση.
Όσοι έχουν ψηφίσει επιστολικά, η ψήφος θεωρείται έγκυρη και δεν χρειάζεται να ξαναψηφίσουν.
Οι επιστολές θα παραληφθούν από το POST RESTANT από τη εφορευτική επιτροπή στην νέα ημερομηνία των Εκλογών.