Εύρεση Campus του ΔΙΠΑΕ και του κτιρίου Α

Γραπτές Οδηγίες:

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Θέρμης, Θέρμη, 57006, Θεσσαλονίκη

Κτίριο Α’, Κεντρικό Αμφιθέατρο και Α1

 

Αστική συγκοινωνία από το ΙΚΕΑ:

68Α, 67ΒΣτίγμα για τα κινητά:

https://maps.app.goo.gl/JEcTJ9fgpVPzSWPB6