Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

 Ανακοίνωση σχετικά με τον Διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ» και «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΑΛΗΣ» την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020.

Ο Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τους μαθητές των Λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης, δεν θα γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων της μη λειτουργίας των Λυκείων. Οι μαθητές των Λυκείων του Νομού Θεσσαλονίκης και Σερρών, θα διαγωνιστούν στον επαναληπτικό Διαγωνισμό που θα γίνει μετά από το άνοιγμα των σχολείων από την Ε.Μ.Ε. για όλη την Ελλάδα.

Ο Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για τους μαθητές των Γυμνασίων του Νομού Θεσσαλονίκης, μπορεί να γίνει την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020 όπου είναι εφικτό και υπάρχει πλήρης λειτουργία τμημάτων. Διαφορετικά οι μαθητές θα διαγωνιστούν και αυτοί στον επαναληπτικό Διαγωνισμό που θα γίνει μετά από το άνοιγμα των σχολείων από την Ε.Μ.Ε. για όλη την Ελλάδα. Το ίδιο αφορά και τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου που θα διαγωνιστούν στον ΜΙΚΡΟ ΘΑΛΗ.

Οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων των Νομών Πέλλας και Χαλκιδικής, θα διαγωνιστούν κανονικά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, εφόσον τα σχολεία τους παραμένουν ανοικτά την Παρασκευή. Αν είναι κλειστά, θα διαγωνιστούν και αυτοί στον επαναληπτικό Διαγωνισμό.

Τα γραπτά σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.