Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

 5ος  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & Α’, Β’, Γ’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Φόρμα εγγραφής ….......

Οδηγίες εγγραφής .........

Οδηγίες διαγωνισμού…..