Τρίτη 11 Απριλίου 2023

Αποτελέσματα - Ο Μικρός Θαλής - για τους μαθητές Α΄ Γυμνασίου 2022-2023

Επιτυχόντες.......

Αποτελέσματα - Ο Μικρός Ευκλείδης - για τους μαθητές Δημοτικών σχολείων  2021-2022

Επιτυχόντες Ε΄ Τάξη.......

Επιτυχόντες ΣΤ΄ Τάξη.......

Η βράβευση των μαθητών θα γίνει στα πλαίσια του Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 13η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2023 από 12 έως 14 Μαΐου 2023 στην HELEXPO - ΣΥΝΕΔΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Περίπτερο 8).

Οι μέρες και ώρες για κάθε τάξη θα ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.