Κυριακή 10 Μαρτίου 2024

14th International Week Dedicated to Maths 2024

15 - 21 Απριλίου 2024 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Αφιερωμένη στα  50  χρόνια

από την ίδρυση του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας

1974 - 2024


Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Βέροια - Σέρρες