Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
&
Α’, Β’, Γ’  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022  (μέσω διαδικτύου)

Εξεταστικό Κέντρο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φόρμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Έντυπο γονικής συναίνεσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 2022