Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΑΛΗΣ 2021-2022

Τα ονόματα των μαθητών που βραβεύονται εδώ.......