Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 2022 

Τα ονόματα των μαθητών που βραβεύονται: 

ΣΤ΄ Τάξη εδώ.. 

Ε΄ Τάξη εδώ..